interior design

interior design, architecture, engineering, styling & objects

Interior design

Na een ruimte en/of belevingsanalyse (de ‘Schiet mij maar lek’ presentatie van Ontwerpbureau

Gerst & Giesen) volgt in de eerste schetsen een planconcept. Hierna volgen in overleg met opdrachtgever uitwerkingen in schets, 2d en 3d voor indelingen, kleur en materiaal in relatie tot ruimte en prijs en worden de persoonlijke wensen van opdrachtgever gepresenteerd.

 

Aansluitend worden ruimteafwerkingen van vloer- wand- en plafond, eventuele losse indelingen en of maatwerkmeubilair, verlichting, en stoffering voorgesteld.

De technische consequenties worden in kaart gebracht en uitgewerkt in vorm, prijs en tijdsspanne.

Uitvoering wordt indien gewenst compleet begeleid volgens afgesproken budget en planning.

Keuze uitvoerenden in overleg met opdrachtgever.

C Copyright ONTWERPBUREAU GERST & GIESEN 2014